Jednoosobowa działalność gospodarcza w Czechach

13.10.2021


Jak już wspomniałem wcześniej jednoosobowa działalność gospodarcza w Czechach prowadzona jest jako osoba fizyczna pod imieniem i nazwiskiem. Nie ma osobowości prawnej, w Czechach też nie ma ona żadnej konkretnej nazwy. Jest prowadzona pod własnym imieniem i nazwiskiem.

Rozpoczęcie takiej działalności wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Taki wpis uzyskuje się najczęściej w urzędzie miasta bądź gminy, w których zlokalizowany jest wydział gospodarczy.

Do otrzymania wpisu potrzebne będą, oprócz uzupełnienia odpowiedniego wniosku, 4 dokumenty:

- zaświadczenie o niekaralności z kraju stałego pobytu, przetłumaczone na język czeski, - adres siedziby działalności w Czechach, - zaświadczenie o adresie zamieszkania z właściwego urzędu miasta bądź gminy,

- dowód osobisty,

Z tym zestawem udajemy się do już wyżej wymienionego wydziału gospodarczego jakiegokolwiek urzędu miasta.

Należy tam uzupełnić wniosek i złożyć w/w dokumenty. Wpis działalności pojawi się w ciągu 24 godz. i możesz śmiało zacząć prowadzić działalność gospodarczą.

W tym momencie kończy się pierwsza faza rozpoczęcia działalności. Należy bowiem pamiętać o dalszych krokach, które są niezbędne by prawidłowo rozpocząć działalność gospodarczą w Czechach.

Pierwszy to załatwienie kwesti związanej z ubezpieczeniem zdrowotnym.

W celu zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego należy się udać do wybranego ubezpieczyciela zdrowotnego, przedstawić zaświadczenie z wydziału gospodarczego o prowadzeniu działalności jednoosobowej na terenie Czech i zawrzeć umowę. Zostanie podpisany dokument o ubezpieczeniu z Czechach. Tego samego dnia otrzymasz Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, z którą możesz korzystać z ubezpieczenia w ramach Unii Europejskiej.

Czeski ubezpieczyciel może również wysłać odpowiedni formularz do polskiego NFZ, tak byś mógł (a) nadal swobodnie korzystać z opieki medycznej w Polsce.

Drugi krok to załatwienie kwestii z ubezpieczeniem społecznym.

By załatwić tą kwestię należy się udać do właściwego urzędu OSSZ ze względu na siedzibę działalności gospodarczej w Czechach. Tam uzupełnić odpowiedni wniosek i przedstawić zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej jednoosobowej w Czechach.

Urząd wystawi zaświadczenie o podleganiu pod czeski system ubezpieczenia społecznego i nada numer konta do wpłat oraz numer identyfikacyjny do wpłat.

Trzecia kwestia to rejestracja w urzędzie skarbowym.

Do urzędu skarbowego należy zgłosić odpowiedni wniosek. Urząd skarbowy przyporządkuje do Twojej działalności odpowiedni numer NIP, po czesku DIČ - daňové identifikační číslo.

Po spełnieniu tych wymogów jesteś czeskim przedsiębiorcą z krwi i kości, możesz zacząć działać.

Dalszy temat jaki poruszę na blogu to zasady rozliczeń działalności w Czechach oraz rejestracja do podatku VAT.

Jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza w Czechach jest dla Ciebie lub masz pytania to zapraszam do kontaktu z nami. Dane znajdziesz TU.